Kapalı miyom ameliyatı olarak adlandırılan operasyon, rahim içerisinde gömülü olan, rahim dış duvarına ya da iç duvarına yakın olan miyomların vücuttan tahliye edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ameliyattır. Kapalı miyom ameliyatının nasıl yapıldığı, risklerinin neler olduğu gibi konulara da değineceğiz. Ameliyat öncesi hazırlık konusunu öncelikli olarak ele almakta fayda var.

Kapalı Miyom Ameliyatı Öncesi Hazırlık Ve Miyom Haritalama

Ameliyattan önce miyomların bulunduğu yerin çok iyi tespit edilmesi gereklidir. Bununla birlikte miyomların büyüklüğü ile ilgili de detaylı bilgi sahibi olunması, ameliyat planlamasının çok daha sağlıklı bir şekilde yapılmasına olanak tanır. Bu noktada histerosonografi, transvajinal ultrason ya da MRI yöntemlerinden faydalanılabilir. Uterusun hangi bölgelerinde kaç adet ve ne büyüklükte miyom olduğunun belirlenmesi özellikle ameliyatın kapalı yöntemle yapılması gerektiğinde büyük önem taşır.

Hastanın rahim boşluğunun doğru şekilde değerlendirilmesi de ameliyat öncesi hazırlık aşamasında önemlidir. Zira rahim içi submukozal miyomların gözden kaçırılmaması gerekir. Histeroskop ile çıkarılması gereken bu miyomlar nedeniyle cerrahi operasyona da histeroskopi ile başlanmalıdır. Miyomun endometriuma yakın olduğu durumlarda rahim içi doku yırtılma riskini engellemek için de rahim manipülatörü kullanılmalıdır. Bazı hastalarda rahimdeki miyom seviyesine ideal düzeyde inilebilmesi için enerji kullanımı da gerekebilir. Ameliyata hazırlık aşamasının da büyük bir titizlikle değerlendirilmesi gerekir.

Kapalı Miyom Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Elbette bu operasyonda ana faktör miyomun vücuttan tahliye edilmesidir. Genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyonda çok fazla enerji kullanılmaması gerekir. Aksi halde dokuda pıhtılaşma meydana gelebilir ve doku zarar görebilir. Yeterli oranda kanama kontrolü noktasında da emin olmak gerekiyor. Şayet rahme gömülü miyom mevcudiyeti söz konusu ise uterusun birden fazla katmanda onarımına da ihtiyaç duyulur. Çünkü uterus onarımının yeterli oranda yapılmaması, miyometriyum içinde hematom problemine sebebiyet verebilir. Bununla birlikte gebelik sırasında yırtılma olması gibi problemler de gelişebilir. Bu nedenle operasyon sırasında mümkün mertebe enerji ile yakma işleminden de kaçınmak gerekir. Tüm miyomların vücuttan tahliye edilmesi ile birlikte ameliyat tamamlanır.

Kapalı Miyom Ameliyatında Rahim

kapalı miyom ameliyatında rahim

Kapalı miyom ameliyatı sırasında rahmin çok katmanlı olarak kapatılması önemlidir. Morselatörlerin ebatlarının büyük olduğu biliniyor ve buna bağlı olarak da yanal trokar giriş yerlerinde fıtık oluşması riski doğuyor. Söz konusu riski minimuma çekebilmek için 5 mm’lik laparoskopun sadece 5 mm’lik portlar kullanılarak yerleştirilmesinde fayda olacaktır. Sonrasında ise morsellatörü 12 mm göbek insizyonundan geçirerek o alanda operasyonun gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Bu yöntemle operasyon çok daha problemsiz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Kapalı Miyom Ameliyatında Ultrasonik ya da Bipolar Enerji

Bu operasyonda enerji kullanımında sınırlamaların olduğunu ve bu konunun da büyük önem taşıdığını belirtmeliyiz. Ölü doku yaratan enerjiyi kullanmadan sadece miyom seviyesine inmeye olanak tanıyan enerjiyi kullanmaya özen gösterilmelidir. Bu noktada da kullanılan enerjiler ultrasonik veya bipolar enerji oluyor. Söz konusu enerjilerin 2009 yılından bu yana kullanıldığını da belirtmeliyiz. Ultrasonik enerjinin ön plana çıkan özelliği rahim dokusuna minimum düzeyde zarar veriyor olmasıdır. Enerjinin ideal şekilde kullanılması sayesinde miyom seviyesine inilebilir ve kolaylıkla miyomun parçalanarak çıkarılması sağlanabilir.

Miyom Ameliyatı Sonrası Laparoskopik Düğüm

laporoskopik düğüm

Ameliyat sonrasında uterus yırtılması nedenlerine bakıldığında çoklu katmanların onarımı hususu göze çarpıyor. Rahmin çoklu katmanlarında onarımın yeterli oranda ve doğru şekilde yapılmaması, dokunun zayıf bir biçimde kalmasına neden oluyor. Aynı zamanda çok fazla enerji kullanılmasının da benzer sonuçlar doğurduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla laparoskopik düğüm atma noktasında deneyimli bir cerrah tarafından ameliyatın gerçekleştirilmesinde fayda olacaktır. Tecrübeli bir doktor tarafından yapılan ameliyatlarda operasyon sonrasında komplikasyon gelişme riski de daha düşük olur.

Kapalı Miyom Ameliyatı Sonrası Gebelik

Kapalı miyom ameliyatı olan kadınların gebelik için en az 6 ay beklemesi gerekir. Sonrasında hamilelik planlaması yapılabilir.

Göz atın –> Laparoskopik Histerektomi Ameliyatı

Kapalı Miyom Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Ameliyat süresi kaç adet miyom olduğu ya da miyomların yerleşim gösterdiği bölgelere bağlı olarak değişebilir. Genellikle bu sürenin 1 saat ile 2 saat arasında değiştiğini belirtebiliriz. Ameliyat öncesinde doktorunuz toplam süreye dair tarafınıza bilgi iletecektir.

İlginizi çekebilir –> Kolposkopi

Kapalı Miyom Ameliyatı Riskli Midir?

Her cerrahi operasyonun kendi içerisinde çeşitli risklerinin olduğunu göz ardı etmemelisiniz. Bu nedenle kapalı miyom ameliyatının da tamamen risksiz olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bu risklerin gerçekleşme olasılığı da düşüktür. Genel olarak enfeksiyon ve kanama gibi risklerden söz edebiliriz. Bununla birlikte uygulanan genel anesteziye bağlı çeşitli riskler de söz konusu olabilir. Bu konuda sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz.

Bilgi sahibi olun –> Histerektomi Ameliyatı