Gebelik Takip Protokolü

 • Bu haftada, embryo , yolk sak (sarı kesecik) ve gebelik kesesi değerlendirilir
 • Bebeğin plasentası (eş) arkasında kanama olup olmadığı kontrol edilir
 • Gebe kalınmadan hemen önce bakılmadıysa Kan biyokimyası ve enfeksiyon ile ilgili testler bu haftada yapılır. (Tam kan, TİT, Kreatinin, AKŞ, SGOT, SGPT, TORCH tetkikleri)
 • Fetal kalp atımları değerlendirilir. İlk ultrasonda kalp atımı görülmedi ise, 10 gün sonra tekrar USG yapılır ve boş gebelik ekarte edilir.
 • Çoğul gebelik varlığı araştırılır.
 • Tüp bebek hastalarında glukophage, utragestan, calciparin 12. haftasında kesilir.
 • Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.
 • Başlanılmadıysa Folik Asit 400-800 mg/gün başlanılır.


11-14 hafta Kontrolü

 • Nuchal Translucency (Nukal Saydamlık) değerlendirilip gerekirse annenin kanından bakılan biokimyasal marker’larla kombine edilir. (İKİLİ test)
 • Üçüz ve üzeri sayıdaki çoğul gebeliklerde gerekli görülürse Redüksiyon (indirgeme) işlemi bu haftada yapılır.
 • Ense şeffaflığı testi yapılırken bebeğin o haftalar için oluşması gereken organlarına ve extremitelerine bakılır.
 • Burun kemiği gelişip gelişmediği araştırılır.
 • Mesanesinin gelişip gelişmediği araştırılır.
 • Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.
 • CVS (Koryon villus biopsisi-plasenta iğne biopsisi) eğer gerekiyorsa bu haftalarda yapılabilir.


16-18 hafta Kontrolü

 • İkili test yapılmadı ise ÜÇLÜ veya DÖRTLÜ Test yapılır.
 • NTD (Merkezi Sinir Sistemi Defektleri-Spina Bfida) için kontrol yapılır.
 • İdrar kültürü yapılır.
 • Çoğul gebeliklerde rahim ağzından kültür alınır ve rahim ağzı uzunluğu değerlendirilir.
 • Multivitamin ve demir tedavisine başlanır.
 • Karında çatlak oluşumunu önlemek için krem başlanabilir.
 • Fetal biyometri (ölçümler) yapılır.
 • Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.
 • Eğer gerekli ise Amniosentez (su kesesinden su alınması) 16. hafta ile bu haftalar arasında yapılır.

20-23 hafta Kontrolü

 • Genel anomali taraması yapılır ve gerekirse kalp anomalilerinin tespiti için hastanemizin prenatal kardioloğu tarafından fetal ekokardiografi yapılır.
 • Fetal biometri yapılır.
 • Tekil olanlar dahil bütün gebeliklerde rahim ağzı uzunluk ölçümü yapılır.
 • Uterin arterin vaginal ve abdominal Doppler ile değerlendirilmesi yapılır.
 • Tekil gebeliklerde 20 mm’den , çoğul gebeliklerde 25 mm’den küçük ölçümlerde serklaj (Rahim ağzına dikiş) uygulaması yapılır.
 • Fetal biyometri ve cerebellumun değerlendirilmesi yapılır.
 • Genel anomali taraması yapılır.
 • Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.
 • Kordosentez (kordondan kan alınması) gerekli ise bu haftalardan itibaren yapılabilir.


27-28 hafta Kontrolü

 • Fetal biometri uygulaması ve cerebellumun değerlendirilmesi yapılır.
 • Uterin arter Doppleri yapılır.
 • 50gr ile oral Glucose Challenge Test yapılır. (Şeker Tarama Testi)
 • Rh uyuşmazlığı olanlarda anneye 120 veya 300 iu Anti-D (28hafta tamamında) yapılır. Tekrarı gerekmez.
 • Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.


31-32 hafta Kontrolü

 • Fetal biometri ve cerebellumun değerlendirilmesi yapılır.
 • Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

34-35 hafta Kontrolü

 • Fetal biometri yapılır.

NST (Bebeğin kalp grafisi ile birlikte sancı olup olmadığını ve bebeğin hareketlerini kaydeden cihaz) yapılarak değerlendirilir.

 • Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.


36-37 hafta Kontrolü

 • Fetal biometri yapılır.
 • NST yapılarak değerlendirilir.
 • Annenin kilo, tansiyon takibi yapılır.

37. haftadan sonra Doğum öncesi 7-10 günde bir durum değerlendirilmesi yapılır…