Kürtaj fiyatları Türkiye’nin her ilinde farklılık gösterir. İstanbul’daki hastanelerde de kürtaj fiyatları değişkendir. Bunun birçok nedeni vardır. Gebelik haftası, İstanbul’da kürtaj yapan hastanenin özellikleri, donanımları, doktorun tecrübesi gibi birçok faktör kürtaj fiyatları değişikliğine neden olur. Kürtajda uygulanan anestezi türü de kürtaj ücretleri açısından oldukça belirleyicidir. Uyutularak kürtaj da denen sedasyonlu anestezi 6 ila 8 haftalık gebeliklerde daha uygun bir fiyata yapılırken gebelik haftası arttıkça fiyat da artar.

Yasal olarak 10. haftadan sonra kürtaj yapılması yasaktır. Ancak bu durumda gebeliğin hasta yaşamını tehlikeye sokan bazı komplikasyonlara neden olması ya da anne karnındaki bebekte sakatlık, gelişim geriliği gibi anomalilerin saptanması gibi durumlarda büyük gebeliklerde kürtaj yapılabilmektedir. 10 haftayı geçen gebeliklerde kürtaj yapılması için birkaç hekim kararından oluşan sağlık kurulu raporu zorunluluğu vardır. Gebeliğin anne adayının yaşamını tehdit eden ve tedavisi mümkün olmayan unsurları, fetüste saptanan ve dünyaya gelmesi durumunda yaşamını idame ettirmesine engel olan durumlar değerlendirilir ve sonuçlar aileye sunulur. Ancak belirtmek gerekir ki bu aşamada da kürtaj olup olmamak tamamen anne adayının ve ailenin inisiyatifindedir.

2020 Kürtaj Fiyatları Ne Kadar?

 

Günümüzde kürtajın halen bu denli fazla olmasının en temel nedeni korunmasız ve bilinçsiz cinsel birlikteliklerdir. Toplum içerisinde sıklıkla karşımıza çıkan cinsel bilgi eksikliği, modern olmayan türlü doğum kontrol yöntemleri tercih edildiğinde çoğunlukla istenmeyen gebelikleri de beraberinde getirir.

Bazı kadınlar etkinliği olmayan bu yöntemler ile gebelikten korunduklarına inanırlar ve adet gecikmesini ile birlikte diğer hamilelik belirtilerini önemsemezler. Bu nedenle de hamile kaldıklarını öğrendiklerinde oldukça fazla zaman geçmiş olur. Her yetişkin bireyin doğru cinsel bilgiye ulaşması bu açıdan büyük önem taşır.

2020 Kürtaj ücretleri farklılıklarını etkiyen en önemli etkenlerin başında gebelik haftası gelir. Gebelik haftasına göre kürtaj ücretleri değişir. Bununla birlikte kürtaj ücretleri değişikliğin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Hastanenin konumu ve kürtajın yapılacağı şehir, hastanenin tıbbi donanımı, hekimin tecrübesi gibi faktörler kürtaj ücretleri farklılarının nedenleri arasında yer alır.
  • Kürtaj fiyatları arasındaki bu farkın bir diğer nedeni de kürtaj esnasında kullanılan anestezi yöntemidir. Genel anestezi ile kürtaj ve lokal anestezi ile kürtaj arasındaki fiyat farklıklarının oluşmasına etki eder. Kürtaj öncesi hastaya her iki anestezi türü hakkında detaylı bilgi verilir ve seçim hastaya bırakılır.
  • Bu etmenlerin dışında en başta da söylediğimiz gibi gebelik haftasına göre kürtaj da kürtaj ücretleri arasında farka neden olur. Her ne koşulda olursa olsun tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece 10 haftayı aşkın gebeliklerde kürtaj yapılmaz.

Kürtaj Fiyatları Neye Göre Değişir?

Özel hastanelerde kürtaj fiyatları değişkendir. Bunun nedeni hastanenin donanımı, kürtaj yapan doktorun tecrübesi gibi durumlardan kaynaklıdır. Özel hastanede kürtaj ya da özel klinikte kürtaj (özel muayenehane kürtaj) arasında da değişken fiyatlar dikkat çeker.

Devlet hastanesinde kürtaj çoğunlukla zorunlu kürtaj durumlarında söz konusu olmaktadır. Gebeliğin istemli olarak sonlandırılması için kürtaj yapma konusunda oldukça farklı zorlukları ile bilinen devlet hastaneleri, tıbbi gereklilik saptanması durumunda kürtaj yapar.

SGK hastanelerinde kürtaj olmak isteyen kadınların ilgili hastane ile birebir iletişime geçerek detaylı bilgi alması çok daha doğru olacaktır. Bu nedenle de devlet hastanesinde kürtaj konusunda net olarak bir bilgi sunulması mümkün değildir.

Kürtaj basit de olsa neticesinde bir cerrahi müdahaledir. Bu nedenle kürtaj olmadan önce kürtajın yapılacağı hastane ya da klinik, tıbbi donanım, hekimin daha önce yapmış olduğu işlemler hakkında detaylı bilgi sahibi olunması sağlığınızın korunması için oldukça önemlidir.

Kürtaj için kullanılan zorunlu ekipmanlar kürtajın taban fiyatını belirler. Kürtaj malzemelerinin kalitesi, kullanılan cihazların teknolojisi ve kürtaj yöntemi gibi konular gerek hasta konforu gerekse de kürtaj sonrası iyileşme süreci açısından oldukça önemli role sahiptir. Bazı deneyimsiz doktorlar, kalitesiz malzemeler ile kürtaj yaparak genel 2020 kürtaj fiyatları altında bir fiyat vererek hasta kabul ederler.

2020 yılı kürtaj fiyatları gibi her yol kürtaj ücretleri de aslında bu ekipman ve cihazların maliyeti esas alınarak belirlenir. Kürtaj malzemeleri tek kullanımlık ve steril olmalıdır. Aksi durumda hastanın kürtaj sonrası enfeksiyon riski oldukça artar ve bu durum kısırlıktan ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara sebep olabilir. Yeterli steril koşulların sağlanmadığı ameliyathane ya da kliniklerde yapılan kürtaj kadının yaşamını tehdit eden birçok riske açık bir ortam anlamına gelir. Yanlış yapılan kürtaj sonucu kalıcı hasarlar meydana gelmemesi için kürtaj olmak isteyen kadının tüm bu detayları en ince ayrıntısına kadar araştırması gerekir. Kürtaj kararını verirken hastanın önceliği kürtaj ücretleri değil, sağlığını korumak için tüm önlemleri alabilen ve bu konuda tecrübesi yüksek bir hekim olmalıdır. Bu aşama ucuz kürtaj yapan ve ortalama kürtaj fiyatları altında bir fiyat veren doktorlardan uzak durulması gerekir. bu gibi kişi ve yerlerden uzak durmak canınızın ve sağlığınızın korunması için büyük öneme sahiptir.

Büyük Gebeliklerde Kürtaj Fiyatları

Kürtaj fiyatları gebelik haftasına göre değişir. Gebeliğin haftasına göre kürtaj fiyatları artar ve büyük gebelikte kürtaj daha zorlu olacağından dolayı kürtaj ücreti daha fazladır. Gebelik haftası hesaplama için kadının son adet gününden itibaren sayılmaya başlanır. Ultrason görüntüleri ile de fetüsün kaç haftalık olduğu tespit edilebilmektedir. Bu tarihten sonra 10. hafta içinde kürtaj için uygun tarihtir. Bu sürecin kanunlarla 10 hafta ile sınırlandırılmasının nedeni kadının sağlığının korunmasını sağlamaktır. Büyük gebeliklerde kürtaj anne adayının hayatını riske atar ve ancak tıbbi zorunluluk durumunda belli şartların yerine getirilmesi ile yapılabilir.

Kürtaj fiyatları işlemin zorluk derecesi ve kullanılan yöntem, ekipmana göre değişkenlik göstermektedir.

Bahçelievler Kürtaj Fiyatları

 

Bahçelievler Kürtaj fiyatları, kürtaj işleminin yapıldığı kliniğin ya da hastanenin bulunduğu şehre göre değişkenlik gösterir. Büyük şehirlerde kürtaj işlemleri diğer şehirlere göre daha pahalıdır. Ancak kürtaj ücretleri Türk Tabipler Birliği’nin yasal kuralları gereği hiçbir medya aracılığı ile duyurulamaz. Kürtaj ücretlerini açıklamak suçtur ve cezası vardır.

Hastalar 2020 kürtaj fiyatları hakkında detaylı bilgiyi kürtaj öncesi muayene sonrası öğrenebilmektedir. Bununla birlikte her hasta aynı şekilde değerlendirilemez. Hastanın genel durumu, olası komplikasyon riskleri, yapılan tetkikler ya da ek tedaviler de kürtaj ücretlerinin her hasta için aynı olmamasının en önemli sebebidir.

 

Konu ile alakalı dış ve yabancı kaynaklar:

https://www.drismetyildirim.com/kurtaj-fiyatlari
https://bursakadinhastaliklari.com/kurtaj-fiyatlari/

Detaylı bilgi için Bahçelievler Kürtaj  Merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz.
Cep Tel: 0532 414 56 66
Ofis Tel: 0212 603 66 54
E-Mail: [email protected]