Menide olgun sperm hücrelerinin bulunmaması azospremi olarak adlandırılır. Erkek kısırlığı nedenlerinin başında gelen bu durum, tıkanıklığa bağlı olan ve olmayan şeklinde iki farklı grupta ele alınır.

Azospermi Belirtileri Nelerdir?

Azospermi belirti gösteren bir durum olmadığından kişinin bu durumu tespit etmesi de mümkün olmaz. Sadece tetkikler ile anlaşılabilir ve anı konabilir. Cinsel ilişkide boşalma olması, kişinin menisinde sperm olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle meni miktarı gibi yöntemlerle de anlaşılması mümkün değildir.

Azospermi Tedavisi Nasıl Olur?

Tedavide temel amaç problemin kaynağını tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır. Şayet hormonal nedenlerle azospermi durumu görülüyorsa hormon tedavisi uygulanabilir. Kanallarda tıkanıklık mevcutsa bu durumda tedavi cerrahi müdahale ile yapılır ve tıkanıklığın açılması hedeflenir. Ameliyat, başarısı garantisi sunan bir yöntem değildir. Ancak hastalarda ameliyat sonrasında sperm üretimi de olabilir ve kısırlık sorunu ortadan kaldırılabilir.

Varikosel Azospermi Yapar mı?

Testiste bulunan toplardamarların genişlemesi, varikosel olarak adlandırılır. Bu durum tek başına azospermiye neden olmaz fakat dolaylı yoldan sperm üretiminin etkileniyor olması da olasılıklar dahilindedir.

Obstrüktif Azospermi Nedir?

Sperm üretimini olumsuz etkileyen bir problem olmamasına rağmen azospremi sıkıntısını yaşamak obstrüktif azospermi olarak adlandırılıyor. Burada sorun, tıkanıklık olmasıdır ve tıkanıklığın açılmasına yönelik bir tedavi prosedürünün uygulanması gerekir. Azospermi sorununun % 40 gibi yüksek bir oranı obstrüktif azospermidir.

Azospermi Olup Çocuk Sahibi Olunur mu?

Bu kişilerin doğal yollarla bebek sahibi olması mümkün değildir. Eğer tıkanıklıktan kaynaklı olarak azospermi sorunu yaşanıyorsa, tıkanıklığın açılmasıyla beraber çocuk sahibi olma ihtimali de doğar. Ancak nonobstrüktif bir tablo söz konusuysa bu ihtimalden söz edemeyiz.

Azospermi Nedenleri Nelerdir?

Azosperminin türü, nedenlerini de belirliyor. Genel olarak türleri ve nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Pre-testiküler Nedenler (Nonobstrüktif)

 • Kallman Sendromu
 • Hipofiz bezi bozuklukları

Testiküler Sebepler(Nonobstrüktif)

 • Testislerin olmaması ya da testis torbasına testislerin inmemesi
 • Testislerin canlı ya da olgun sperm üretememesi
 • Kişide ekstra X kromozomunun olması
 • Tümörler
 • Kabakulak nedeniyle testis şişmesi
 • Kullanılan bazı ilaçlar ya da uygulanan bazı tedaviler
 • Diyabet, böbrek yetmezliği gibi bazı hastalıklar
 • Daha önce bazı ameliyatlar geçirmiş olmak

Post-Testiküler Nedenler (Obstrüktif)

 • Üreme sisteminde herhangi bir yerde bağlantı kopukluğu ya da engel bulunması
 • Doğuştan sperm kanalının bulunmaması
 • Enfeksiyonlar
 • Kist gibi bazı oluşumların mevcudiyeti
 • Ameliyatla sperm kanalının alınması

Azospermi Kimlerde Görülür?

İnfertilite sorunu yaşayan erkeklerin yaklaşık olarak % 15’inde azospermi tespit edilir. Kromozom anomalisi olan kişilerde de bu sorun yaygın bir şekilde görülüyor.

Mikro TESE Nedir?

Mikro TESE bir ameliyat yöntemidir. Menide sperm olmaması söz konusuysa testislerden sperm elde etmek için bu ameliyat ile örnek alınır. Alınan doku örneği büyütülür ve sperm üretiminin olduğu yerlerin tespit edilmesi sağlanır. Her azospermi tanısı konan erkeğin mutlaka bu ameliyatı olması gerekmez. Sadece gerekli görüldüğü durumlarda gerçekleştirilen bir operasyon olduğunun altını çizelim.

Bilgi sahibi olun –> Sperm hareketliliği kaç olmalı

Azospermi Tanısı Nasıl Yapılır?

Tanı konabilmesi için mikroskop yardımı ile bir inceleme yapılması ve menide hiçbir sperm hücresinin olmadığının anlaşılması gerekiyor. Kişinin daha önce çocuk sahibi olup olmadığı ve sağlık geçmişi de mutlaka dikkate alınmalıdır. Tanı konmasında kişinin doktora verdiği bilgilerin de önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Cinsel yolla bulaşan hastalığa sahip olunup olunmadığı, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, uygulanan tedaviler gibi konularda doktor hasta tarafından bilgilendirilmelidir. Hastanın uyuşturucu madde kullanımı söz konusuysa bu konuda da doktora bilgi iletilmesi önem taşıyor.

Bu bilgilerle beraber doktor tarafından fiziki muayene yapılması da gereklidir. Muayene kapsamında nelerin gözden geçirildiğini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Üreme organlarının boyutu ve şekli
 • Penisin ve testis torbasının içeriği
 • Sperm kanalının bulunup bulunmadığı
 • Varikosel olup olmadığı
 • Epididimde hassasiyet olması ya da şişlik meydana gelmesi durumu

Fiziki muayenenin yanı sıra kişinin bazı testleri yaptırması da gereklidir. Bu testleri de hemen aktaralım:

 • FSH ya da testesteron gibi hormonların ölçümü
 • Genetik testleri
 • Üreme organının ultrasonla kontrolü ve X-ray görüntülemesi
 • Hipofiz bezinde bozukluklar olup olmadığının anlamaya yönelik testler
 • Hipotalamus incelemesi
 • Testis biyopsisi

Muayene sonuçları, tetkik neticeleri ve hastanın doktora verdiği bilgiler bir arada değerlendirilir. Böylece tanı konabilir ve hastaya, azosperminin kaynağına bağlı olarak tedavi seçenekleri değerlendirilir.

Tıkla öğren –> Kısır çiftler ne zaman hekime başvururlar